بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ايراني شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ايراني است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ايراني
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

دانلود فیلم ایرانی گاو زخمی با لینک مستقیم


دانلود فیلم ايراني گاو زخمی,دانلود رایگان فیلم ايراني جدید گاو زخمی لینک مستقیم نسخه کم حجم کیفیت بالا عالی

دانلود فیلم جدید ايراني گاو زخمی با لینک مستقیمدانلود فیلم ايراني جدید گاو زخمی با لینک مستقیمدانلود فیلم سینمایی گاو زخمی با لینک مستقیمدانلود فیلم گاو زخمی با لینک مستقیمدر صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود برداشته خواهد شد .
دانلود فیلم ايراني گاو زخمی با لینک مستقیم :منبع . http://iranfilm10.blog.ir/rss

سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ایرانی از مرداد امسال خبر داد


سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
رئیس
سازمان حج و زیارت اعلام کرد که اعزام حجاج ايراني از مرداد ماه امسال
آغاز می شود.رئیس سازمان حج و زیارت گفت:حاجیان ايراني از اوایل مرداد ماه
به مراسم حج تمتع اعزام شده و طی یک بازه زمانی یک ماهه تمام حاجیان به
مراسم حج مشرف می شوند.
حمید
محمدی گفت:نگرانی ها در رابطه با اعزام زائران ايراني به مراسم حج برطرف
شده و افرادی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۵ برای حضور در مراسم حج ثبت
نام کرده اند می توانند به بانک ها مراجعه و روند ثبت نام خود را تکمیل
کنند.
وی افزود:افرادی که پیش از این با مراجعه به بانک ملی اقدام به ودیعه گذاری کرده اند می توانند بار دیگر به این بانک مراجعه کرده و باقی مانده مبلغ در نظر گرفته شده را پرداخت کنند.
رئیس
سازمان حج و زیارت در خصوص

سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ایرانی از مرداد امسال خبر داد


سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
رئیس
سازمان حج و زیارت اعلام کرد که اعزام حجاج ايراني از مرداد ماه امسال
آغاز می شود.رئیس سازمان حج و زیارت گفت:حاجیان ايراني از اوایل مرداد ماه
به مراسم حج تمتع اعزام شده و طی یک بازه زمانی یک ماهه تمام حاجیان به
مراسم حج مشرف می شوند.
حمید
محمدی گفت:نگرانی ها در رابطه با اعزام زائران ايراني به مراسم حج برطرف
شده و افرادی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۵ برای حضور در مراسم حج ثبت
نام کرده اند می توانند به بانک ها مراجعه و روند ثبت نام خود را تکمیل
کنند.
وی افزود:افرادی که پیش از این با مراجعه به بانک ملی اقدام به ودیعه گذاری کرده اند می توانند بار دیگر به این بانک مراجعه کرده و باقی مانده مبلغ در نظر گرفته شده را پرداخت کنند.
رئیس
سازمان حج و زیارت در خصوص

سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ایرانی از مرداد امسال خبر داد


سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
رئیس
سازمان حج و زیارت اعلام کرد که اعزام حجاج ايراني از مرداد ماه امسال
آغاز می شود.رئیس سازمان حج و زیارت گفت:حاجیان ايراني از اوایل مرداد ماه
به مراسم حج تمتع اعزام شده و طی یک بازه زمانی یک ماهه تمام حاجیان به
مراسم حج مشرف می شوند.
حمید
محمدی گفت:نگرانی ها در رابطه با اعزام زائران ايراني به مراسم حج برطرف
شده و افرادی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۵ برای حضور در مراسم حج ثبت
نام کرده اند می توانند به بانک ها مراجعه و روند ثبت نام خود را تکمیل
کنند.
وی افزود:افرادی که پیش از این با مراجعه به بانک ملی اقدام به ودیعه گذاری کرده اند می توانند بار دیگر به این بانک مراجعه کرده و باقی مانده مبلغ در نظر گرفته شده را پرداخت کنند.
رئیس
سازمان حج و زیارت در خصوص

سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ایرانی از مرداد امسال خبر داد


سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
سازمان حج و زیارت از اعزام حجاج ايراني از مرداد امسال خبر داد
رئیس
سازمان حج و زیارت اعلام کرد که اعزام حجاج ايراني از مرداد ماه امسال
آغاز می شود.رئیس سازمان حج و زیارت گفت:حاجیان ايراني از اوایل مرداد ماه
به مراسم حج تمتع اعزام شده و طی یک بازه زمانی یک ماهه تمام حاجیان به
مراسم حج مشرف می شوند.
حمید
محمدی گفت:نگرانی ها در رابطه با اعزام زائران ايراني به مراسم حج برطرف
شده و افرادی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۹۵ برای حضور در مراسم حج ثبت
نام کرده اند می توانند به بانک ها مراجعه و روند ثبت نام خود را تکمیل
کنند.
وی افزود:افرادی که پیش از این با مراجعه به بانک ملی اقدام به ودیعه گذاری کرده اند می توانند بار دیگر به این بانک مراجعه کرده و باقی مانده مبلغ در نظر گرفته شده را پرداخت کنند.
رئیس
سازمان حج و زیارت در خصوص

ارسال فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ایرانی


همکاران بزرگوار جهت شرکت در فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ايراني به پوستر زیر توجّه فرمایید.
مهلت ارسال مقاله وآثاربرای شرکت درهمایش ملی نقش مدرسه درهویت ملی اسلامی-ايراني تا۱۵خرداد۹۶تمدید شدلطفا اطلاع رسانی نمایید.
سرگروه های عربی استان
باتشکرسرگروه های عربی استان
:منبع . http://arabiazwest.blog.ir/rss

ارسال فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ایرانی


همکاران بزرگوار جهت شرکت در فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ايراني به پوستر زیر توجّه فرمایید.
مهلت ارسال مقاله وآثاربرای شرکت درهمایش ملی نقش مدرسه درهویت ملی اسلامی-ايراني تا۱۵خرداد۹۶تمدید شدلطفا اطلاع رسانی نمایید.
سرگروه های عربی استان
باتشکرسرگروه های عربی استان
:منبع . http://arabiazwest.blog.ir/rss

ارسال فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ایرانی


همکاران بزرگوار جهت شرکت در فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ايراني به پوستر زیر توجّه فرمایید.
مهلت ارسال مقاله وآثاربرای شرکت درهمایش ملی نقش مدرسه درهویت ملی اسلامی-ايراني تا۱۵خرداد۹۶تمدید شدلطفا اطلاع رسانی نمایید.
سرگروه های عربی استان
باتشکرسرگروه های عربی استان
:منبع . http://arabiazwest.blog.ir/rss

ارسال فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ایرانی


همکاران بزرگوار جهت شرکت در فراخوان همایش ملی نقش مدرسه در هویت ملی اسلامی - ايراني به پوستر زیر توجّه فرمایید.
مهلت ارسال مقاله وآثاربرای شرکت درهمایش ملی نقش مدرسه درهویت ملی اسلامی-ايراني تا۱۵خرداد۹۶تمدید شدلطفا اطلاع رسانی نمایید.
سرگروه های عربی استان
باتشکرسرگروه های عربی استان
:منبع . http://arabiazwest.blog.ir/rss

موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی-دانلود پایان نامه ارشد


  عنوان کامل پایان نامه :   شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ايراني قسمتی از متن پایان نامه : فهرست مطالب عنوان                                                    صفحه چکیده.. 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1–1- مقدمه. 2 1–2-  بیان مسأله. 4 1–3- ضرورت انجام تحقیق. 5 1-4- اهداف تحقیق. 7 1-5- سوالات تحقیق. 7 1–5- … ادامه خواندن موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ايراني-دانلود پایان نامه ارشد
ادامه مطلب :منبع . http://paperdl.blog.ir/rss

جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ایرانی


جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
        
جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس،آخرین عکسهای بازیگران و ستاره های ايراني را برای شما داریم که در روز قبل  در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند.
مهدی
مهدوی کیا با این عکس قدیمی در کنار پدر عزیز و برادرش هادی به استقبال
میلاد امام علی (ع) و روز پدر رفت. این روز را پیشاپیش خدمت همه ی پدر های
نازنین تبریک عرض می‌ کنم و برای همه ی این عزیزان آرزوی سلامتی :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ایرانی


جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
        
جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس،آخرین عکسهای بازیگران و ستاره های ايراني را برای شما داریم که در روز قبل  در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند.
مهدی
مهدوی کیا با این عکس قدیمی در کنار پدر عزیز و برادرش هادی به استقبال
میلاد امام علی (ع) و روز پدر رفت. این روز را پیشاپیش خدمت همه ی پدر های
نازنین تبریک عرض می‌ کنم و برای همه ی این عزیزان آرزوی سلامتی :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ایرانی


جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
        
جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس،آخرین عکسهای بازیگران و ستاره های ايراني را برای شما داریم که در روز قبل  در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند.
مهدی
مهدوی کیا با این عکس قدیمی در کنار پدر عزیز و برادرش هادی به استقبال
میلاد امام علی (ع) و روز پدر رفت. این روز را پیشاپیش خدمت همه ی پدر های
نازنین تبریک عرض می‌ کنم و برای همه ی این عزیزان آرزوی سلامتی :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ایرانی


جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
        
جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس،آخرین عکسهای بازیگران و ستاره های ايراني را برای شما داریم که در روز قبل  در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند.
مهدی
مهدوی کیا با این عکس قدیمی در کنار پدر عزیز و برادرش هادی به استقبال
میلاد امام علی (ع) و روز پدر رفت. این روز را پیشاپیش خدمت همه ی پدر های
نازنین تبریک عرض می‌ کنم و برای همه ی این عزیزان آرزوی سلامتی :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ایرانی


جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
        
جدیدترین تصاویر بازیگران و چهره های مشهور ايراني
به گزارش مجله خبری سرگرمی فانوس،آخرین عکسهای بازیگران و ستاره های ايراني را برای شما داریم که در روز قبل  در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند.
مهدی
مهدوی کیا با این عکس قدیمی در کنار پدر عزیز و برادرش هادی به استقبال
میلاد امام علی (ع) و روز پدر رفت. این روز را پیشاپیش خدمت همه ی پدر های
نازنین تبریک عرض می‌ کنم و برای همه ی این عزیزان آرزوی سلامتی :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

من درباره حقوق اولیه ات سؤال نکردم...!


یک شهروند سوئیسی از یه جوان ايراني پرسید:رؤیاهای تو چیست؟
ايراني جواب داد:خانه، اتومبیل، شغل و درآمد مناسب، همسر ایده آل، سلامتی و امنیت!
شهروند سوئیسی گفت:من درباره حقوق اولیه ات سؤال نکردم،درباره رؤیاهای تو پرسیدم!!!!
 
پ ن: این اجنبی چی میگه؟ 
میخوام گریه کنم... :/
 
#تفتی :منبع . http://ftafti.blog.ir/rss

تصاویری از حجاب جالب هنرمندان ایرانی + عکس


۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - کانال+تلگرام+بازیگران+بی+حجاب+ايراني بی حجاب دختران ... تصاویر بازیگران زن بی حجاب ايراني قبل … ..... کار جالب بازیگر زن ايراني عکس.عکسهای دیده نشده بازیگران ايراني , عکس شباهت بازیگران , عکسهای کمیاب از بازیگران ... در زیر به چند مورد اشاره می کنیم که شاید برایتان جالب به نظر بیاید .

خرید بک لینکرپورتاژ آگهی

:منبع . http://sciolism.blog.ir/rss

حضرت ایرانی


عمریست که در خلوت پنهانی خویشم
در تنگ پی لحظه طوفانی خویشم
از موج هراسانم و در ساحل مقصد
دلتنگ از آن حال هراسانی خویشم
این خاک فقط منتظر لحظه دیدار
من منتظر مصرع پایانی خویشم
با شعر گره خورده نفس های نسیمت
من دلزده از مستی نادانی خویشم
تو برتری عشق به سودای وجودی
من قافیه ای در دل ویرانی خویشم
با این همه تفسیر ولی عشق همین است
چون شیفته حضرت ايراني خویشم
در بیت دلم جان کلامش ازلی گشت"دلبسته آن یار خراسانی خویشم"
+ و یار خراسانی ما ، عشقی دارد که در این بیت ها نخواهد گنجید .
++ کم پیش میاد اولین بهترین باشه . اما فکر کنم این اولین غزل من بود . خامه . نپخته ست . اما به یمن نام یار خراسانی ، بیشتر از همه دوستش دارم . :منبع . http://divaan.blog.ir/rss

حضرت ایرانی


عمریست که در خلوت پنهانی خویشم
در تنگ پی لحظه طوفانی خویشم
از موج هراسانم و در ساحل مقصد
دلتنگ از آن حال هراسانی خویشم
این خاک فقط منتظر لحظه دیدار
من منتظر مصرع پایانی خویشم
با شعر گره خورده نفس های نسیمت
من دلزده از مستی نادانی خویشم
تو برتری عشق به سودای وجودی
من قافیه ای در دل ویرانی خویشم
با این همه تفسیر ولی عشق همین است
چون شیفته حضرت ايراني خویشم
در بیت دلم جان کلامش ازلی گشت"دلبسته آن یار خراسانی خویشم"
+ و یار خراسانی ما ، عشقی دارد که در این بیت ها نخواهد گنجید .
++ کم پیش میاد اولین بهترین باشه . اما فکر کنم این اولین غزل من بود . خامه . نپخته ست . اما به یمن نام یار خراسانی ، بیشتر از همه دوستش دارم . :منبع . http://divaan.blog.ir/rss

حضرت ایرانی


عمریست که در خلوت پنهانی خویشم
در تنگ پی لحظه طوفانی خویشم
از موج هراسانم و در ساحل مقصد
دلتنگ از آن حال هراسانی خویشم
این خاک فقط منتظر لحظه دیدار
من منتظر مصرع پایانی خویشم
با شعر گره خورده نفس های نسیمت
من دلزده از مستی نادانی خویشم
تو برتری عشق به سودای وجودی
من قافیه ای در دل ویرانی خویشم
با این همه تفسیر ولی عشق همین است
چون شیفته حضرت ايراني خویشم
در بیت دلم جان کلامش ازلی گشت"دلبسته آن یار خراسانی خویشم"
+ و یار خراسانی ما ، عشقی دارد که در این بیت ها نخواهد گنجید .
++ کم پیش میاد اولین بهترین باشه . اما فکر کنم این اولین غزل من بود . خامه . نپخته ست . اما به یمن نام یار خراسانی ، بیشتر از همه دوستش دارم . :منبع . http://divaan.blog.ir/rss

حضرت ایرانی


عمریست که در خلوت پنهانی خویشم
در تنگ پی لحظه طوفانی خویشم
از موج هراسانم و در ساحل مقصد
دلتنگ از آن حال هراسانی خویشم
این خاک فقط منتظر لحظه دیدار
من منتظر مصرع پایانی خویشم
با شعر گره خورده نفس های نسیمت
من دلزده از مستی نادانی خویشم
تو برتری عشق به سودای وجودی
من قافیه ای در دل ویرانی خویشم
با این همه تفسیر ولی عشق همین است
چون شیفته حضرت ايراني خویشم
در بیت دلم جان کلامش ازلی گشت"دلبسته آن یار خراسانی خویشم"
+ و یار خراسانی ما ، عشقی دارد که در این بیت ها نخواهد گنجید .
++ کم پیش میاد اولین بهترین باشه . اما فکر کنم این اولین غزل من بود . خامه . نپخته ست . اما به یمن نام یار خراسانی ، بیشتر از همه دوستش دارم . :منبع . http://divaan.blog.ir/rss

حضرت ایرانی


عمریست که در خلوت پنهانی خویشم
در تنگ پی لحظه طوفانی خویشم
از موج هراسانم و در ساحل مقصد
دلتنگ از آن حال هراسانی خویشم
این خاک فقط منتظر لحظه دیدار
من منتظر مصرع پایانی خویشم
با شعر گره خورده نفس های نسیمت
من دلزده از مستی نادانی خویشم
تو برتری عشق به سودای وجودی
من قافیه ای در دل ویرانی خویشم
با این همه تفسیر ولی عشق همین است
چون شیفته حضرت ايراني خویشم
در بیت دلم جان کلامش ازلی گشت"دلبسته آن یار خراسانی خویشم"
+ و یار خراسانی ما ، عشقی دارد که در این بیت ها نخواهد گنجید .
++ کم پیش میاد اولین بهترین باشه . اما فکر کنم این اولین غزل من بود . خامه . نپخته ست . اما به یمن نام یار خراسانی ، بیشتر از همه دوستش دارم . :منبع . http://divaan.blog.ir/rss

حضرت ایرانی


عمریست که در خلوت پنهانی خویشم
در تنگ پی لحظه طوفانی خویشم
از موج هراسانم و در ساحل مقصد
دلتنگ از آن حال هراسانی خویشم
این خاک فقط منتظر لحظه دیدار
من منتظر مصرع پایانی خویشم
با شعر گره خورده نفس های نسیمت
من دلزده از مستی نادانی خویشم
تو برتری عشق به سودای وجودی
من قافیه ای در دل ویرانی خویشم
با این همه تفسیر ولی عشق همین است
چون شیفته حضرت ايراني خویشم
در بیت دلم جان کلامش ازلی گشت"دلبسته آن یار خراسانی خویشم"
+ و یار خراسانی ما ، عشقی دارد که در این بیت ها نخواهد گنجید .
++ کم پیش میاد اولین بهترین باشه . اما فکر کنم این اولین غزل من بود . خامه . نپخته ست . اما به یمن نام یار خراسانی ، بیشتر از همه دوستش دارم . :منبع . http://divaan.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ایرانی


آموزش درست کردن کشکول یک شیرینی خوشمزه ايراني
فقط اسم این دسر نیست که به
سرزمین خودمان برمی گردد. این شیرینی خوشمزه اصالت ايراني دارد، اما از
آنجا که بسیار به مذاق پادشاهان عثمانی خوش آمد، تبدیل به دسرکلاسیک آنها
شد. کشکول به آسانی فرنی و به خوشمزگی پودینگ بادام انگلیسی است.

موادلازم
بادام خلال یا پرک:120 گرم
شیر:600 میلی لیتریا دو و نیم پیمانه
آرد برنج:25 گرم
شکر:6تا4 قاشق غذاخوری :منبع . http://mjrajaei.blog.ir/rss

به زنان ایرانی در فرودگاه تفلیس گرجستان توهین شد


داداشی با ابراز ناراحتی از توهین به ايرانيان در صحن
علنی مجلس گفت : تا کی در برابر اهانت به شهروندانمان برخورد انفعالی
خواهیم داشت؟

فارس/


نماینده آستارا در مجلس با انتقاد از واکنش‌های
انفعالی در برابر برخوردهای اهانت‌آمیز با شهروندان ايراني در برخی از
کشورها گفت: تعدادی از زنان ايراني را در فرودگاه تفلیس به بهانه بازرسی در
ملأ عام لخت کرده‌اند.
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در صحن
علنی امروز (سه‌شنبه 29 فروردین) گفت: زنان ايراني را به بهانه بازرسی در
فرودگاه تفلیس در ملأ عام .....ادامه خبر :منبع . http://siasifoori.blog.ir/rss

به زنان ایرانی در فرودگاه تفلیس گرجستان توهین شد


داداشی با ابراز ناراحتی از توهین به ايرانيان در صحن
علنی مجلس گفت : تا کی در برابر اهانت به شهروندانمان برخورد انفعالی
خواهیم داشت؟

فارس/


نماینده آستارا در مجلس با انتقاد از واکنش‌های
انفعالی در برابر برخوردهای اهانت‌آمیز با شهروندان ايراني در برخی از
کشورها گفت: تعدادی از زنان ايراني را در فرودگاه تفلیس به بهانه بازرسی در
ملأ عام لخت کرده‌اند.
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در صحن
علنی امروز (سه‌شنبه 29 فروردین) گفت: زنان ايراني را به بهانه بازرسی در
فرودگاه تفلیس در ملأ عام .....ادامه خبر :منبع . http://siasifoori.blog.ir/rss

به زنان ایرانی در فرودگاه تفلیس گرجستان توهین شد


داداشی با ابراز ناراحتی از توهین به ايرانيان در صحن
علنی مجلس گفت : تا کی در برابر اهانت به شهروندانمان برخورد انفعالی
خواهیم داشت؟

فارس/


نماینده آستارا در مجلس با انتقاد از واکنش‌های
انفعالی در برابر برخوردهای اهانت‌آمیز با شهروندان ايراني در برخی از
کشورها گفت: تعدادی از زنان ايراني را در فرودگاه تفلیس به بهانه بازرسی در
ملأ عام لخت کرده‌اند.
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در صحن
علنی امروز (سه‌شنبه 29 فروردین) گفت: زنان ايراني را به بهانه بازرسی در
فرودگاه تفلیس در ملأ عام .....ادامه خبر :منبع . http://siasifoori.blog.ir/rss


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »